Hà Nội tái thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông
Thành phố Hà Nội vừa thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội
1
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND về thành lập Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Duy tu các công trình trình hạ tầng giao thông được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án Duy tu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội. 

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông là tổ chức sự nghiệp công, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Ban đặt tại số 2, phố Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Thu Trang

Bình luận của bạn về bài viết...