Hòa Phát đặt kế hoạch "đi giật lùi" về lợi nhuận, cổ tức năm 2017
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 Hòa Phát lên kế hoạch đạt 38.000 tỷ đồng doanh thu và 5.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2017.
Hòa Phát lên kế hoạch đạt 38.000 tỷ đồng doanh thu và 5.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2017.

Cụ thể, Hội đồng quản trị HPG lên kế hoạch năm 2017 sẽ đạt 38.000 tỷ đồng doanh thu và 5.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch này tăng 14% về doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 1.600 tỷ đồng so với kết quả đạt được trong năm 2016 của tập đoàn này.

Ngoài ra, HĐQT HPG còn dự kiến mức cổ tức năm 2017 là 30% nhưng không nêu rõ sẽ trả bằng tiền hay cổ phiếu.

Các kế hoạch này sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua vào thời gian tới.

Bên cạnh đó, một nội dung đáng chú ý khác sẽ được trình cổ đông thông qua là việc chi cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong khoảng quý I - II/2017.

Tập đoàn Hòa Phát cũng lên kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành, do phụ thuộc vào yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn hoạt động cho Tập đoàn.

Năm 2016, HPG đạt doanh thu thuần 33.283 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 21% và 89% so với năm 2015.

Trường Văn (NCĐT)

Bình luận của bạn về bài viết...