Hợp đồng tương lai VN30-Index chính thức giao dịch từ ngày 10/8
Ngày 10/8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chính thức vận hành giao dịch sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên: Hợp đồng tương lại chỉ số VN30-Index. Sau khi vận hành Hợp đồng tương lai chỉ số, HNX sẽ tiếp tục đưa vào giao dịch sản phẩm tiếp theo là Hợp đồng tương lai HNX30 - Index và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được đưa vào giao dịch
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được đưa vào giao dịch

Theo HNX, với chỉ số cổ phiếu làm tài sản cơ sở, hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua/bán với một rổ cổ phiếu thay vì từng loại cổ phiếu và khó nắm giữ đúng tỷ lệ từng mã chứng khoán tương tự như rổ cổ phiếu của chỉ số.

Mỗi hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index sẽ có 4 tháng đáo hạn. Bao gồm tháng hiện tại, tháng kế tiếp và 2 tháng cuối 2 quý gần nhất, tức là sản phẩm sẽ có 4 mã chứng khoán tương ứng.

Ví dụ: tại thời điểm tháng 8/2017, sẽ có 4 mã giao dịch trên 4 hợp đồng gồm: Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu VN30-Index một là đáo hạn tháng 8/2017 (tháng hiện tại), hai là đáo hạn tháng 9/2017 (tháng tiếp theo), ba là đáo hạn tháng 12/2017 và bốn là đáo hạn tháng 3/2018 (hai tháng cuối 2 quý gần nhất).

Hệ số nhân đối với VN30-Index là 100.000 đồng, tương ứng với quy mô một hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index tại mức 700 điểm là 70.000.000 đồng (100.000 x 700).

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, mức ký quỹ ban đầu vào khoảng 10%-15% giá trị hợp đồng, nghĩa là nếu quy mô hợp đồng là 70.000.000 đồng thì mức ký quỹ ban đầu để mua 1 hợp đồng vào khoảng 7 -10,5 triệu đồng. Với mức ký quỹ này, các nhà đầu tư cá nhân hoàn toàn có thể tham gia giao dịch các hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30-Index.

 Sản phẩm hợp đồng tương lai VN30-Index:

TT

Đặc điểm

Hợp đồng tương lai Chỉ số cổ phiếu VN30

1

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30

2

Mã hợp đồng

 Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX, ví dụ: VN30F1709

3

Tài sản cơ sở

Chỉ số VN30

4

Quy mô hợp đồng

100.000 đồng × điểm chỉ số VN30

5

Hệ số nhân hợp đồng

100.000 đồng

6

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp theo.

Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 7. Các tháng đáo hạn là tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 12

7

Thời gian giao dịch

Mở cửa trước thị trường cơ sở 15 phút

Đóng cửa: cùng thị trường cơ sở

8

Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh và Phương thức thỏa thuận

9

Đơn vị giao dịch

01 hợp đồng

10

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết

11

Biên độ dao động giá

7%

12

Bước giá /Đơn vị yết giá

0,1 điểm chỉ số

13

Giới hạn lệnh

500 hợp đồng/lệnh

14

Ngày niêm yết

Ngày khai trương thị trường

15

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày thứ Năm thứ ba trong tháng đáo hạn, trường hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao dịch liền trước đó

16

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng

17

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền

18

Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày

Theo quy định của Trung tâm lưu ký

19

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng

Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của Hợp đồng tương lai.

20

Giới hạn vị thế

Theo quy định của Trung tâm lưu ký

21

Mức ký quỹ

Theo quy định của Trung tâm lưu ký

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...