Huy động trái phiếu giảm mạnh
Tháng 11/2016, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 24 phiên đấu thầu, huy động được 9.061,5845 tỷ đồng trái phiếu, giảm 59,6% so với tháng 10/2016.
Lãi suất trái phiếu có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian qua
Lãi suất trái phiếu có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian qua

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 7.587,5845 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 874 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 600 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 5,20-5,50%/năm, 10 năm là 6,10%/năm, 15 năm là 7,20%/năm, 20 năm là 7,71%/năm, 30 năm là 7,98%/năm.

So với tháng 10/2016, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tại các kỳ hạn dài đều giảm nhẹ hoặc giữ nguyên. Theo đó, kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,04%/năm; 15 năm, 20 năm và 30 năm giữ nguyên.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

5 Năm

9

11.990.000.000.000

17.085.900.000.000

6.049.900.000.000

4,90-6,40

5,20-5,50

7 Năm

2

2.000.000.000.000

2.502.000.000.000

0

5,60-6,90

-

10 Năm

5

3.721.000.000.000

4.242.000.000.000

825.000.000.000

5,90-7,50

6,10-6,10

15 Năm

5

3.169.000.000.000

3.787.000.000.000

1.100.000.000.000

7,10-8,20

7,20-7,20

20 Năm

1

1.000.000.000.000

498.000.000.000

76.000.000.000

7,70-8,50

7,71-7,71

30 Năm

2

1.500.000.000.000

1.019.184.500.000

1.010.684.500.000

7,95-9,20

7,98-7,98

Tổng

24

23.380.000.000.000

29.134.084.500.000

9.061.584.500.000

 

 

 Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 11/2016, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1.226 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% về giá trị so với tháng 10/2016.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 683 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 67,6 nghìn tỷ đồng, tăng 45,2% về giá trị so với tháng 10/2016.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 10,9 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repos của NĐTNN đạt hơn 210 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 152 tỷ đồng.

STT

Kỳ hạn

còn lại

Khối lượng
giao dịch

Giá trị
giao dịch

Vùng lợi suất

1

6 Tháng

3.870.000

410.432.110.000

2,90 - YTM - 3,55

2

9 Tháng

4.500.000

467.872.000.000

3,50 - YTM - 3,65

3

12 Tháng

33.500.000

3.726.689.500.000

3,50 - YTM - 6,79

4

2 Năm

202.820.000

22.091.055.820.000

2,37 - YTM - 7,44

5

3 Năm

186.243.382

19.895.129.504.540

4,09 - YTM - 7,88

6

3 - 5 Năm

261.500.000

28.364.103.380.000

3,86 - YTM - 7,29

7

5 Năm

219.360.000

23.091.368.320.000

4,93 - YTM - 6,94

8

5 - 7 Năm

9.500.000

1.130.162.000.000

5,27 - YTM - 8,82

9

7 Năm

54.330.000

5.937.123.800.000

5,50 - YTM - 6,96

10

7 - 10 Năm

74.576.666

8.173.064.077.808

5,64 - YTM - 7,45

11

10 Năm

24.710.000

2.469.834.900.000

6,08 - YTM - 7,62

12

10 - 15 Năm

89.310.000

9.688.148.940.000

7,00 - YTM - 8,63

13

15 Năm

52.760.000

5.479.651.940.000

7,05 - YTM - 8,19

14

15 - 20 Năm

5.000.000

512.730.000.000

7,72 - YTM - 7,72

15

20 Năm

2.430.000

244.093.500.000

7,71 - YTM - 7,71

16

30 Năm

1.700.000

168.928.750.000

7,98 - YTM - 8,05

 

Tổng

1.226.110.048

131.850.388.542.348

 

 *YTM: Yield to Maturity

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...