[Infographic] Điều chỉnh thời gian thu phí của 17 dự án BOT
Bộ Giao thông vận tải vừa điều chỉnh giảm thời gian thu phí 92 năm 3 tháng của 13 dự án BOT và điều chỉnh tăng thời gian thu phí 24 năm 5 tháng của 4 dự án BOT.
PV (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...