[Infographic] Giải ngân gần 1,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2016
Năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.
PV (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...