[Infographic] Hơn 50% doanh nghiệp lạc quan về kinh doanh quý 3/2017
Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy hơn 50% doanh nghiệp nhận định xu hướng kinh doanh tốt lên trong quý 3/2017.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...