[Infographic] Kinh tế trang trại phát triển nhanh
Những năm vừa qua, mô hình kinh tế trang trại ở nước ta phát triển nhanh, sử dụng nhiều đất đai, tạo việc làm và tạo ra một lượng giá trị hàng hóa, sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản khá lớn cho xã hội.
PV (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...