[Infographic] Năm 2016: Tăng trưởng tín dụng đạt 18,71%
Tính đến ngày 29/12/2016, tín dụng tăng 18,71% so với cuối năm 2015, đạt mục tiêu đề ra cho cả năm 2016 (tăng 18-20%).
PV (Theo TTXVN)
Bình luận của bạn về bài viết...