[Infographic] Sản lượng và năng suất lúa vụ Đông Xuân giảm nhẹ
Vụ Đông Xuân 2016 - 2017, cả nước gieo cấy hơn 3 triệu ha, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng và năng suất ước tính cũng giảm.
PV (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...