[Infographic] Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Sau 1 năm thực hiện, nhiều nhiệm vụ trong 5 nhóm giải pháp của Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã được triển khai.
PV (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...