[Infographic] Ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh
Mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ nên phần lớn các doanh nghiệp này chưa chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...