[Infographic]Tổng quan về nông nghiệp hữu cơ
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện đã được canh tác ở 179 quốc gia, với tổng diện tích 50,9 triệu ha.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...