Khảo sát bộ chỉ số niềm tin doanh nhân
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) thực hiện khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh (CEO.CI)
.
Chỉ số niềm tin kinh doanh (CEO.CI) 2017 bắt đầu được khảo sát (Ảnh: ST)

Bộ chỉ số được xây dựng trên cơ sở 17 câu hỏi dành cho các CEO. Các câu hỏi làm rõ về "sức khỏe'' của doanh nghiệp, thông qua đó phản ánh, đánh giá ''sức khỏe'' của các ngành/lĩnh vực kinh tế trong nước.

Các câu hỏi cũng nhắm tới kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong vòng 2 năm tới.

Bộ chỉ số này đã được Tổ chức các nước phát triển (OECD) áp dụng điều tra, đánh giá nền kinh tế các quốc gia hàng năm, làm căn cứ cho các quyết sách đầu tư, kinh doanh cũng như cải biến chính sách, phát triển kinh tế từng nước.

Việc thực hiện khảo sát với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia của Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân Vùng Mekong (Ngân hàng Phát triển châu Á).

Thời gian khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 30/6/2017.

Kết quả của cuộc khảo sát sau khi được giới chuyên gia phân tích sẽ được công bố tại VPSF 2017, đồng thời công bố trên Sách Trắng 2017 của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Link khảo sát online: https://www.surveymonkey.com/r/YDL6XFD

Khánh Linh

Bình luận của bạn về bài viết...