Khi chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu, thủ tục giấy tờ giải quyết ra sao?
Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện các trách nhiệm theo các quy định tại Luật Đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hoàng Văn Tú - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đặt câu hỏi như sau: Tôi có tham khảo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT thấy quy định, bên mời thầu trong quá trình đấu thầu phải làm các tờ trình chủ đầu tư các tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, tờ trình phê duyệt xếp hạng nhà thầu, tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu…

Vậy, xin hỏi, trong trường hợp chủ đầu tư cũng là bên mời thầu thì có phải làm những tờ trình này không? Nếu có thì đơn vị nào làm? Điều kiện năng lực của chủ đầu tư như thế nào mới được làm bên mời thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 13, Điều 74 Luật Đấu thầu quy định, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 75 của Luật này.

Đối với trường hợp của ông Tú, khi chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì cần sắp xếp, tổ chức nhân sự, đơn vị trực thuộc hợp lý để việc trình, thẩm định, phê duyệt các nội dung trong đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...