Phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số Phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số
Phương Anh | 23/06/2018 09:58
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức công bố cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị dành cho cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1 2 3 4 5 6