Câu hỏi cơ bản nhất trước khi bắt đầu khởi nghiệp Câu hỏi cơ bản nhất trước khi bắt đầu khởi nghiệp
Lý Quí Trung | 26/02/2017 08:27
Phong trào khởi nghiệp rầm rộ tại Việt Nam làm dấy lên một câu hỏi khiến không ít người có khi phải mất ăn mất ngủ để suy nghĩ. Đó là, liệu mình có nên bỏ công việc làm công ăn lương để nhảy ra lập công ty, thi thố tài năng?
1 2 3 4 5 6 7 8