Hà Nội đang xây dựng 2 đề án quan trọng về khởi nghiệp Hà Nội đang xây dựng 2 đề án quan trọng về khởi nghiệp
Minh Anh | 12/12/2017 11:28
UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các chuyên gia trong và ngoài nước Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành 02 Đề án về Khởi nghiệp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9