Kiểm tra thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể kiểm tra thông tin đăng ký của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Quang Dũng - Tỉnh Đắk Nông đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, hồ sơ chứng minh nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là những hồ sơ gì? Cách kiểm tra của tổ xét thầu đối với nội dung này như thế nào? Quy định về thời điểm đăng ký thông tin đấu thầu để đánh giá sự đáp ứng theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu như thế nào? Nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng sau thời điểm đóng thầu thì có được xem là đáp ứng điều kiện nêu trên không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp của ông Dũng, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể kiểm tra thông tin đăng ký của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...