Lãnh đạo EVN: Giá than tăng 7% sẽ làm chi phí sản xuất điện tăng thêm 4.620 tỷ đồng trong năm 2017
Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang diễn ra chiều nay, 3/1/2017, Tổng giám đốc Đặng Hoàng An đã cho hay, việc giá than trong nước vừa tăng thêm 7% từ ngày 24/12/2016 sẽ khiến chi phí sản xuất điện của năm 2017 tăng thêm 4.620 tỷ đồng.

Ông An cho biết, trên cơ sở tính toán cung cầu điện năm 2017, với dự kiến điện thương phẩm tăng 11,5% so với năm 2016, EVN vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo cung ứng điện cho phát triển, kinh tế xã hội.

Theo kế hoạch, điện sản xuất và mua ngoài là 197,2 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016; điện thương phẩm là 177,9 tỷ kWh, tăng 11,5% so với năm 2016.

Việc đảm bảo nhu cầu cấp điện cho năm 2017 của EVn có một số thuận lợi như tổng công suất nguồn điện đã đạt 42.000 MW, dự kiến năm 2017 sẽ có thêm 3.674  MW vào vận hành và cuối năm 2016, các hồ thuỷ điện đã cơ bản tích nước đầy hồ.

Tuy nhiên, EVN sẽ gặp phải một số thách thức trong năm 2017. Đó là sản lượng điện sản xuất của EVN chỉ chiếm 43,5% nên việc đảm bảo cung ứng điện phụ thuộc lớn vào các nhà máy điện ngoài EVN.

Vấn đề đảm bảo nhiên liệu cho phát điện, đặc biệt sau khi Nhà máy xử lý khí Cà Mau vào vận hành sẽ giảm khí cho phát điện tương đượng 600 triệu kWh.

Ngoài ra nguồn điện chạy dầu dự kiến huy động lên tới 2,2 tỷ kWh sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của EVN.

Các vấn đề lien quan đến chi phí đầu vào của sản xuất giá điện đã tăng liên tục từ năm 2015, nhưng chưa được cân đối trong giá điện. Cạnh đó, việc thu xếp vốn gặp khó khăn do Chính phủ hạn chế việc bảo lãnh vay vốn trong khi Tập đoàn và các đơn vị đã vượt ngưỡng vay.

Theo phê duyệt của Bộ Công thương, năm 2017, tổng nguồn hệ thống điện quốc gia là 204 tỷ kWh, trong đó nguồn nhiệt điện than đóng góp 85,9 tỷ kWh; tuabin khí là 45,4 tỷ kWh; thuỷ điện là 66 tỷ kWh…

Thanh Hương

Bình luận của bạn về bài viết...