Lãnh đạo Hà Nội: Thoái vốn triệt để tại các doanh nghiệp
Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố Hà Nội trước những câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sáng nay (28/11).
1
TP. Hà Nội sẽ thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa

Vấn đề cổ phần hóa đã được Thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ nhưng với những doanh nghiệp đã cổ phần hóa và Nhà nước vẫn nắm lớn vốn Chủ tịch, giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp này vẫn như cũ gây khó khăn cho quá trình đầu tư, quản lý của doanh nghiệp, những vướng mắc này tiếp tục được đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đưa ra tại cuộc họp sáng nay.

Vì vậy, các doanh nghiệp đã kiến nghị lãnh đạo thành phố rà soát những doanh nghiệp nói trên, các doanh nghiệp cũng tha thiết đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo theo hướng nếu cổ đông bên ngoài đầu tư phải được giữ chức tổng giám đốc, từ đó thúc đẩy cổ phần hóa và thúc đẩy DN sau cổ phần hóa.

Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp đối với vấn đề cổ phần hóa và nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, toàn bộ kế hoạch cổ phần hóa của các bộ ban ngành đã trình lên Chính phủ phê duyệt, trong đó, có 3 nội dụng quan trọng: Thứ nhất, tất cả các công ty do thành phố Hà Nội quản lý, trong thời gian tới sẽ tiến hành cổ phần hóa 100%.

Thứ hai, thành phố quyết định không giữ lại 20% hay 30% vốn để tránh gây khó khăn cho việc đầu tư hay quản lý của các doanh nghiệp hay quản lý của thành phố. Trong khi thực tế quyền nắm giữ lại là của các doanh nghiệp. Chính vì vậy khi đã cổ phần hóa sẽ cổ phần hóa 100%.

Thứ ba, đối với những doanh nghiệp đã cổ phần hóa rồi mà không cần nắm giữ thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ thoái vốn, Chủ tịch Chung cho hay.

Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội cho biết, Thành phố đang rà soát lại toàn bộ nội dung mà các doanh nghiệp đăng ký cổ phần hóa. Trong thời gian tới, một vấn đề rất quan trọng cần được giải quyết đó là quyền sử dụng đất. Những mảnh đất thuộc sở hữu của nhà nước mà thành phố đang quản lý sẽ được đem đấu giá toàn hoặc chuyển sang cho thuê, việc này cũng nhằm tháo gỡ cho các doanh nghiệp.

Trang Nguyễn

Bình luận của bạn về bài viết...