Lợi nhuận FPT tăng trưởng mạnh
4 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 904 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế đạt 759 tỷ đồng, tăng 18%.

PT vừa chính thức công bố, kết thúc 4 tháng đầu năm 2017, đạt doanh thu hợp nhất 12.975 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 104% kế hoạch lũy kế 4 tháng.

Với kết quả này, lợi nhuận trước thuế đạt 904 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, tương đương 108% kế hoạch lũy kế. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 759 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 15% so với 4 tháng đầu năm 2016, đạt tương ứng là 581 tỷ đồng và 1.264 đồng.

Thông tin từ FPT cho biết, tăng trưởng lợi nhuận của FPT có được chủ yếu nhờ sự đóng góp của hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 48% và 20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn..

Trong khi đó, khối Phân phối - Bán lẻ hoàn thành 104% kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận trước thuế 4 tháng đầu năm. Lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của 4 tháng với mức tăng 31% về doanh thu và 45% về lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng.

Sau 4 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.963 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% và 284 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hành trình toàn cầu hóa, 4 tháng đầu năm, FPT đã giới thiệu những công nghệ mũi nhọn tới các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời thảo luận mô hình hợp tác win-win với 150 lãnh đạo các tập đoàn tại Pháp, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của mình ở thị trường nước ngoài.

Mở rộng đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài tiếp tục là chiến lược được FPT coi trọng.

Nhã Nam

Bình luận của bạn về bài viết...