Năm 2017, Ban quản lý các KCN Thái Bình đặt mục tiêu thu hút trên 2.000 tỷ đồng
Chiều nay, 5/1, Ban quản lý các KCN Thái Bình tổng kết công tác năm 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, phấn đầu thu hút đầu tư đạt trên 2000 tỷ đồng.

Năm 2016, các chỉ tiêu phát triển của KCN đều đạt và vượt so với kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp  trong KCN tăng 15%, chiếm 40% giá trị sản xuất  công nghiệp toàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT- XH  của tỉnh.

Năm 2016, công tác quy hoạch phát triển KCN và xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh; công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN được tập trung chỉ đạo quyết liệt, góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào các KCN nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Năm 2016, có 29 dự án được cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.380 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,67%.  Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 16.400 tỷ đồng, tăng 15%, giá trị xuất khẩu đạt trên 688 triệu USD, tăng 17%, nộp ngân sách đạt 530 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2015.

Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc năm 2016
Nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc năm 2016

Bước sang năm 2017, Ban quản lý KCN Thái Bình tập trung xây dựng đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng KCN, đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan  xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành của tỉnh và các Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng KCN để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào KCN Sông Trà, Cầu Nghìn và KCN Tiền Hải. Chú trọng mời gọi các doanh nghiệp lớn, công nghệ tiên tiến, sản xuất hàng xuất khẩu, giá trị gia tăng cao, nộp ngân sách lớn và không ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh . Phấn đấu thu hút vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%, kim ngạch xuất khẩu tăng 18%, thu hút tạo việc làm khoảng 3.000 lao động, nộp ngân sách  tăng 5% trở lên.

Ban quản lý KCN Thái Bình đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng KCN Tiền Hải, Sông Trà, Cầu Nghìn; tiếp tục hoàn thiện đầu tư hạ tầng KCN Gia Lễ, Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh. Hoàn thành quy hoạch phân khu xây dựng KCN Xuân Hải làm cơ sở mời gọi xúc tiến đầu tư.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhất là trong hoạt động đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt công tác thẩm tra dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư vào các KCN.

Quý Hưng

Bình luận của bạn về bài viết...