Giá vàng tuần tới: Nhà đầu tư dự tăng, giới chuyên gia lo giảm Giá vàng tuần tới: Nhà đầu tư dự tăng, giới chuyên gia lo giảm
Trần Ngọc | 05/03/2017 13:06
Dự báo giá vàng tuần tới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi đó nhà đầu lại kỳ vọng giá vàng sẽ tăng.
1