Ngành bảo hiểm sẽ đạt mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng
Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, thị trường bảo hiểm hoàn toàn có thể cán mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng (chưa kể đầu tư).

Một số quan điểm cho rằng, thị trường bảo hiểm cuối năm 2016 đang bước vào chu kỳ tăng tốc và doanh thu 100.000 tỷ đồng có thể đạt được trong 1 đến 2 năm nữa. Ông có cho rằng đây là điều viển vông không?

Mốc doanh thu 100.000 tỷ đồng là một con số khả thi và tôi tin trong 2 năm nữa thị trường sẽ đạt được cột mốc này. Tôi cho rằng, bước sang năm 2017, tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm vẫn đạt ở mức cao, trên 20%. 

.
Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Cơ sở nào để ông có thể đặt niềm tin vào điều đó?

Trong bảo hiểm phi nhân thọ, mảng nghiệp vụ bán lẻ (xe cơ giới, con người…) vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng tốt. Bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm hàng hoá có thể được hưởng những lợi thế do các quy định mới về bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm rủi ro thiên tai, tăng trưởng cao của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và các hoạt động kinh tế do Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia mang lại.

Trong bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tử kỳ vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt.

Quy định pháp lý đã thực sự tạo hành lang tốt cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm bứt phá chưa, thưa ông?

Nhìn chung, các quy định pháp luật đã thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Chẳng hạn, Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung nội dung xử phạt tội gian lận bảo hiểm, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phòng, chống tình trạng trục lợi bảo hiểm; Bộ luật Dân sự 2015 đã bỏ chương Hợp đồng bảo hiểm, tránh được sự chồng chéo với Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra, Nghị định 73/2016/NĐ-CP ban hành ngày 1/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm thay thế tất cả các nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm trước đây, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm dễ dàng hơn trong việc tham chiếu và áp dụng…

Hiệp hội có kế hoạch gì trong năm tới để thúc đẩy thị trường bảo hiểm?

Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm tới sẽ do Hội nghị thường niên của Hiệp hội họp vào dịp đầu năm thông qua, do đó bây giờ còn quá sớm để nói về việc này. Tuy nhiên, nếu nói một cách khái quát về kế hoạch hoạt động năm tới của Hiệp hội thì ngoài những công việc hiện tại đang làm tốt, hoạt động tới đây của chúng tôi sẽ có những nội dung chú trọng đến việc nâng cao năng lực, hỗ trợ hội viên trong công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm, hạn chế cạnh tranh phi kỹ thuật.

Hiệp hội cũng đang kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước xem xét ban hành một số văn bản pháp luật hướng dẫn một số nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc như: bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiểm toán…

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...