Ngành thuế Thái Bình đạt tổng thu trên 8.200 tỷ đồng năm 2016, vượt 190% dự toán
Cục thuế Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách 2016 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2017. Năm 2016, ngành thuế Thái Bình đạt tổng thu ngân sách 8.245 tỷ đồng, đạt 190,8% dự toán Bộ Tài chính.

Trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 1, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ các ngành, các cấp, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Thái Bình đạt kết quả cao và toàn diện, là năm có số thu và tỷ lệ vượt dự toán cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2016, ngành thuế Thái Bình đạt tổng thu ngân sách 8.245 tỷ đồng, đạt 190,8% dự toán Bộ Tài chính, bằng 176,2 % so với năm 2015. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu thuế và phí được là 6.519 tỷ đồng, đạt 189,3% dự toán, tăng 98,4% so với năm 2015, số tuyệt đối vượt 3.076 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân của ngành thuế Thái Bình.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân của ngành thuế Thái Bình.

Tất cả các đơn vị trong toàn ngành đều hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách. Các đơn vị điển hình hoàn thành vượt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ là: Văn phòng Cục Thuế; Chi cục Thuế huyện Vũ Thư và Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ. Kết quả đó phản ánh nỗ lực của ngành thuế Thái Bình.

Đặc biệt, có 11/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt dự toán cao. Trong năm 2016, hai đơn vị lớn là công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen với tổng số tiền thuế của 2 đơn vị là 3.453,2 tỷ đồng, trong đó: Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nộp 2.873,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen nộp 579,6 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên trao Bằng khen cho các cá nhân của ngành thuế Thái Bình.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Xuyên trao Bằng khen cho các cá nhân của ngành thuế Thái Bình.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế tỉnh Thái Bình đã kịp thời phát hiện vướng mắc, khó khăn và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các Sở, ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ; đồng thời đã khai thác tất cả các nguồn thu phát sinh phát sinh trên địa bàn, thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chính sách thuế mới, các quy trình nghiệp vụ, các chương trình ứng dụng trong quản lý… Tham mưu cho Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thực hiện các giải pháp về thu ngân sách, chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác thu, khai thác nguồn thu, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách của tỉnh; tham gia hồ sơ đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư của các dự án, qua đó đã kiến nghị thu hồi nợ đọng thuế rất hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư thêm các dự án mới. Thực hiện tốt cơ chế 1 cửa liên thông với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế trên địa bàn năm 2017, Cục trưởng Cục thuế Thái Bình, ông Trần Văn Tùng cho biết, ngành thuế tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh; Giảm nợ cũ, hạn chế tăng nợ mới, xử lý cơ bản nợ ảo, nợ chờ xử lý; Đổi mới và tăng cường số lượng và chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước theo cơ chế rủi ro và yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính thuế; Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuê mới như luật sửa đổi bổ một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thực hiện nghiêm túc Chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành thuế theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, chống lãng phí trong cơ quan thuế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các cấp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu ngân sách. Đồng thời tăng cường chất lượng và đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực để người dân và doanh nghiệp tiếp thu chính sách hiệu quả nhất.

Nhân dịp này, ngành thuế Thái Bình có 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Mạnh Tùng

Bình luận của bạn về bài viết...