Nối sân bay Thọ Xuân với Nghi Sơn bằng dự án BT

 (baodautu.vn) UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn đồng ý chủ trương đầu tư dự án đường nối sân bay Thọ Xuân với Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến (người bế cháu nhỏ)) tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý Liên danh Tổng công ty 39 – Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại miền Trung – Tập doàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi làm nhà đầu tư dự án này.

Các nhà đầu tư sẽ phải lập đề xuất dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 để gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xem xét và phê duyệt.

Theo quy hoạch, đây là dự án có quy mô cấp II, III đồng bằng; chiều dài 60 km. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ kết nối khu kinh tế động lực lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa với cảng hàng không giảm 1/3 cung đường so với hiện tại.