Phú Yên: Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có chủ đề cụ thể, trọng tâm cho năm 2017
Đó là gợi mở của ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tại Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo ông Hiến, phải có chủ đề đặt ra để bám sát vào đó, triển khai đồng bộ và quyết liệt nâng cao hiệu quả chuyên môn. Cũng theo ông Hiến thì hiện Sở KH-ĐT đang có lợi thế là nguồn nhân lực có chất lượng đồng đều. Vì vậy, cần phát huy tối đa lợi thế để chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đề ra.

Làm tốt công tác tham mưu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến: Sở KH-ĐT phải có chủ đề hoạt động cụ thể cho năm 2017. Ảnh: Hà Minh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến: Sở KH-ĐT phải có chủ đề hoạt động cụ thể, trọng tâm cho năm 2017. Ảnh: Hà Minh

Theo ông Lê Tấn Hổ, giám đốc Sở KH-ĐT, với chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan tham mưu về kế hoạch và đầu tư cho UBND Tỉnh, trong năm 2016, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Sở KH-ĐT còn tiếp tục triển khai thực hiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật của ngành như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Công tác đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục, nhất là thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Sở KH-ĐT đã tổ chức họp thẩm định 04 quy hoạch; Thành lập Hội đồng thẩm định và đang tổ chức lấy ý kiến và chỉnh sửa theo ý kiến thành viên để tổ chức họp Hội đồng thẩm định 05 Quy hoạch, tổ chức thẩm định đề cương 03 quy hoạch; Trình UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương 05 quy hoạch; Chuẩn bị trình thành lập Hội đồng thẩm định 01 quy hoạch; tham mưu UBND Tỉnh hướng dẫn các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và trung hạn 2016-2020 báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy cho ý kiến để trình kỳ họp thứ 3 của HĐND Tỉnh khóa VII...

Tổ chức thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 86 dự án,  điều chỉnh chủ trương đầu tư 16 dự án, trong đó có 3 dự án FDI. Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 09 dự án,  trong đó có 01 dự án FDI, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 08 dự án, trong đó có 02 dự án FDI. Đồng thời, trình UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 07 dự án, trong đó có 02 dự án FDI.

Đối với công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh tăng cường xúc tiến đầu tư, nhằm huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, đã tiếp và làm việc trên 20 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh...

Điểm nổi bật trong năm 2016, theo ông Lê Tấn Hổ là Sở đã tham mưa UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp và Nhà đầu tư; “Lễ Phát động năm doanh nghiệp Phú Yên năm 2016, công bố CLB Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Phú Yên và gặp mặt đối thoại nhà Đầu tư lần I năm 2016”. Qua  đó, lãnh đạo tỉnh và các Sở, Ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện  cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2016, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra. Ảnh: Hà Minh
Trong năm 2016, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra. Ảnh: Hà Minh

 Trong năm 2016, tình hình kinh tế-xã hội cả nước cũng như khu vực có những chuyển biến nhưng chậm, dù vậy, tại tỉnh Phú Yên số doanh nghiệp được thành lập mới tiếp tục tăng trưởng khá.

Theo đó, đã tiếp nhận và xử lý 1.515 hồ sơ, trong đó: đăng ký thành lập mới là 326 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 5.087,3 tỷ đồng và 161 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đơn vị); đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung đăng ký cho 584 doanh nghiệp và 123 đơn vị; tạm ngừng 158 doanh nghiệp và 19 đơn vị; đăng ký hoạt động trở lại 16 doanh nghiệp và 01 đơn vị; giải thể 64 doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động 63 đơn vị.

“Với việc tổ chức sinh hoạt Cà phê Doanh nhân vào các sáng thứ Bảy, đã góp phần thay đổi nhận thức của lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành và địa phương về thái độ phục vụ doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; đây cũng là mô hình hoạt động có hiệu quả về đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và doanh nhân đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án”- ông Lê Văn Thứ, phó giám đốc Sở KH-DDT cho biết thêm.

Năm 2017, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI, PAPI để thu hút hiệu quả các Dự án đầu tư.
Năm 2017, Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PCI, PAPI để thu hút hiệu quả các dự án đầu tư.

 Thời gian tới, theo ông Thứ, Sở KH-ĐT tiếp tục tích cực tham mưu UBND Tỉnh triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh bằng việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), bước đầu tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút được các Tập đoàn lớn đầu tư vào Tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và điều chỉnh phù hợp với các Luật mới được ban hành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (giảm 30% đối với cấp mới; cấp đăng ký thay đổi giảm 80% so với thời gian quy định), thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn Tỉnh (giảm 50% so với thời gian quy định).

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan thực hiện tốt phương châm: Biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn  và Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương; kỷ luật, xây dựng đội ngũ CBCCVC có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Hà Minh

Bình luận của bạn về bài viết...