PJICO thông qua tăng vốn điều lệ lên 887 tỷ đồng
Ngày 20/6, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO (mã PGI, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để sửa đổi điều lệ công ty.
2 nội dung chính được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PJICO
2 nội dung chính được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường PJICO

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty với số vốn điều lệ mới là 887.177.730.000 đồng.

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện sau khi PJICO vừa thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI). SFMI hiện là công ty bảo hiểm đứng số 1 Hàn Quốc và 23 thế giới.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông PJICO cũng đã đồng ý  miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Hùng; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên  Ban kiểm soát kể từ ngày 20/6/2017.

Đồng thời, các cổ đông đã bầu bổ sung ông Joo Hea Yun, Phó chủ tịch Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và bà Trần Thị Quỳnh Hương vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2014 – 2019.

5 tháng đầu năm 2017, PJICO đạt doanh thu 976 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 54,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm 5 tháng đầu năm ước đạt 38.736 tỉ đồng (tăng trưởng 19% so với cùng kỳ 2016). Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu  15.946 tỷ đồng (tăng trưởng 9%), các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 22.790 tỷ đồng ( tăng trưởng 30%). 

Tính đến cuối tháng 5/2017, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 208.980 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 35.125 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 173.855 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...