Quy định về gói thầu dịch vụ phi tư
Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Đấu thầu.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Văn An - Tỉnh Cà Mau đặt câu hỏi như sau: Đơn vị của tôi đang thực hiện gói thầu điều tiết giao thông thủy để phục vụ thi công công trình cầu vượt sông. Vậy đây là gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn hay dịch vụ xây lắp?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8, Điều này.

Đối với trường hợp của ông An, nếu gói thầu điều tiết giao thông thuỷ chỉ bao gồm các công việc như điều tiết khống chế bảo đảm giao thông; chống va trôi; cứu hộ, cứu nạn thì được phân loại là gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...