Quy định về hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu trong đấu thầu
Hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Độc giả Nguyễn Lộc - TP. Đà Nẵng đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trường hợp phòng Tài nguyên và Môi trường quận sử dụng kinh phí chi thường xuyên đã giao cho đơn vị để thực hiện việc nạo vét, dọn vệ sinh hồ điều tiết nước, giá trị dự toán 200 triệu đồng thì  có được chỉ định thầu hay không?

UBND quận sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2016 để giao cho Phòng Quản lý đô thị quận sửa chữa nạo vét mương thoát nước, giá trị dự toán 210 triệu đồng, trường hợp này có cho phép chỉ định thầu không?

Theo Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu, đối với hoạt động phi tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng thì cho phép đấu thầu có đúng không?.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công.

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của ông Lộc, hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...