Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đợi hồ sơ vay vốn
Đợt 1 nhận Hồ sơ vay vốn từ Chương trình Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ kết thúc vào ngày 1/3/2017.

Trong đợt 1 này, Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) đang triển khai 4 chương trình hỗ trợ dành cho 4 đối tượng cụ thể.

Thứ nhất, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo có hạn mức cho vay là 100 tỷ đồng. Mỗi dự án được tài trợ sẽ có mức vay tối đa 10 tỷ đồng trong tối đa 24 tháng.

.
.

Ngoài tiêu chí bắt buộc (quy định tại Điều 6, Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các dự án ưu tiên của Chương trình này phải có thêm tiêu chí là được hỗ trợ, tài trợ, đầu tư từ bất kỳ quỹ, chương trình, dự án nào của Chính phủ Việt Nam hoặc Chính phủ nước ngoài có mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo hoặc được hỗ trợ, tài trợ, đầu tư từ bất kỳ cơ sở ươm tạo, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Nhà đầu tư thiên thần.

Các dự án được giải trong bất kỳ cuộc thi cho khởi nghiệp nào được tổ chức bởi các cơ quan Chính phủ, các tổ chức đại diện doanh nghiệp cấp quốc gia, có giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước, có giải pháp kỹ thuật được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đề xuất vay vốn… cũng thuộc diện được ưu tiên xem xét. Tất nhiên, các doanh nghiệp đều được yêu cầu có dự án hoặc phương án sản xuất - kinh doanh vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản phục vụ sản xuất.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn có thể nộp hồ sơ tại:
Chi nhánh của ngân hàng nhận ủy thác trên toàn quốc
Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng 1101, Tầng 11, Tòa nhà D25 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Website: http://smedf.gov.vn /Email: callcenter.smedf@gmail.com

Thứ hai là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Chương trình này có hạn mức 180 tỷ đồng, mỗi dự án được vay tối đa 20 tỷ đồng trong thời gian 18 tháng. Chương trình này dành cho các dự án đủ tiêu chí bắt buộc và hoạt hoạt động trên 2 năm

Thứ ba là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Hạn mức tín dụng của Chương trình này cũng là 180 tỷ đồng, mỗi dự án được chấp nhận hỗ trợ 25 tỷ đồng trong thời gian 18 tháng.

Thứ tư là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Các dự án được chấp nhận cho vay cũng sẽ nhận được hạn mức tối đa 25 tỷ đồng trong thời gian 24 tháng.

Năm nay, tổng hạn mức của các chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ SMEDF là 560 tỷ đồng, mức lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm.

Cũng phải nhắc lại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tổng nguồn vốn lớn hơn 100 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có sở hữu vốn của nhà nước, hoặc các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực tái chế phế liệu nhập khẩu hay dự án liên quan đến hoạt động chôn lấp rác thải không thuộc diện ưu tiên được nhận hỗ trợ từ Quỹ này.

Khánh Linh

Bình luận của bạn về bài viết...