• Generali Việt Nam bắt tay SCB
    Generali Việt Nam bắt tay SCB
    Chí Tín | 02/01/2015 09:15
    Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Generali Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng và chính thức triển khai hoạt động này.