• Internet có thêm 7,9 triệu tên miền
    Internet có thêm 7,9 triệu tên miền
    Nhã Nam | 30/09/2016 19:48
    Chỉ trong quý II/2016 đã có khoảng 7,9 triệu tên miền được đăng ký, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký trên Internet lên gần 334,6 triệu tên miền trên toàn thế giới.