• Nói không với dự án thua lỗ
  Nói không với dự án thua lỗ
  Thanh Hương | 23/12/2016 09:42
  Với mục tiêu rõ ràng rằng “Nhà nước nhất quyết không dùng tiền ngân sách để bù lỗ, hỗ trợ cho các dự án này nữa”, 12 dự án, nhà máy đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả trong ngành công thương đã được...
 • Phép vua và lệ làng
  Phép vua và lệ làng
  Hà Nguyễn | 21/12/2016 14:15
  Năm 2016 sắp kết thúc. Do vậy, đây là thời điểm quan trọng để các bộ, ngành đưa ra những giải pháp rốt ráo nhằm thực hiện thành công Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2017, với những mục tiêu quan trọng như...
 • Chính phủ cần làm gương
  Chính phủ cần làm gương
  Bảo Duy | 02/12/2016 09:32
  “Chính phủ cần làm gương”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói trong cuộc họp Chính phủ tháng 11/2016, với các thành viên Chính phủ.