• Cổ phần hoá Genco3: Bung hàng… khủng
    Cổ phần hoá Genco3: Bung hàng… khủng
    Thanh Hương | 24/08/2016 09:31
    Phương án cổ phần hoá (CPH) Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được Bộ Công thương trình lên Chính phủ và đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành.