Thị trường chứng khoán: Bài học đau thương cho nhà đầu tư dính bẫy bull trap Thị trường chứng khoán: Bài học đau thương cho nhà đầu tư dính bẫy bull trap
NQS | 25/04/2018 16:32
Chỉ số chứng khoán Việt Nam đã có những phiên điều chỉnh mạnh sau một số phiên giảm từ từ. Diễn biến giảm điểm của thị trường được xem là tất yếu sau nhiều cảnh báo từ giới phân tích về mức độ tăng điểm nhanh của thị trường trong giai đoạn trước.
1 2 3 4 5 6