Hà Nội "bêu tên" thêm 262 doanh nghiệp nợ thuế, phí Hà Nội "bêu tên" thêm 262 doanh nghiệp nợ thuế, phí
Như Tầm | 25/03/2017 10:29
Đây là lần thứ 4 trong năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội công khai danh tính của các doanh nghiệp nợ thuế, phí trên địa bàn.
1 2 3 4 5 6