ĐHĐCĐ VietinBankSc: Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn M&A, chuyển lên sàn HOSE ĐHĐCĐ VietinBankSc: Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn M&A, chuyển lên sàn HOSE
Chí Tín | 27/04/2017 11:04
Ngày 27/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
1 2 3 4 5 6