Phiên 16/1: Sắc đỏ bao trùm, thị trường giảm sâu Phiên 16/1: Sắc đỏ bao trùm, thị trường giảm sâu
Trần Lê | 16/01/2017 16:27
Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều khiến VN-Index giảm sâu và cuối cùng ngưỡng hỗ trợ 680 điểm cũng bị xuyên thủng.
1 2 3 4 5 6 7