Phiên 30/3: QCG tăng trần phiên thứ 8 liên tiếp Phiên 30/3: QCG tăng trần phiên thứ 8 liên tiếp
Thanh Thúy | 30/03/2017 17:11
QCG tiếp tuduy trì sắc tím, ghi nhận phiên tăng trần thứ 8 liên tiếp lên mức giá 6.880 đồng/CP và chuyển nhượng thành công 0,48 triệu đơn vị.
1 2 3 4 5 6 7