Cảnh báo khủng hoảng tài chính thế giới: Việt Nam cần chủ động ứng phó thế nào Cảnh báo khủng hoảng tài chính thế giới: Việt Nam cần chủ động ứng phó thế nào
Minh Nhung | 22/06/2018 14:24
Với độ mở của nền kinh tế trong nước hiện nay, mỗi biến động về kinh tế thế giới đều tác động lớn, rộng và nhanh đối với Việt Nam. Do vậy, Việt Nam cần phải có biện pháp chủ động, tích cực và đồng bộ để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới được cảnh báo có thể xảy ra.
1 2 3 4 5 6 7