Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Thái Bình Dương Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Thái Bình Dương
Thanh Huyền | 22/05/2017 21:26
Quan hệ kinh tế, thương mại của Việt Nam và 4 nước thành viên Liên minh Thái Bình Dương liên tục tăng ở mức trung bình từ 15 - 20% trong những năm qua đang tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Liên minh Thái Bình Dương muốn đầu tư, kinh doanh.

1 2 3 4 5 6 7