Nhìn từ việc trạm BOT Cai Lậy "vỡ trận": BOT cần cách làm mới Nhìn từ việc trạm BOT Cai Lậy "vỡ trận": BOT cần cách làm mới
Bảo Như | 18/08/2017 08:37
Cho đến thời điểm này, nguy cơ vỡ trận trạm thu giá sử dụng đường bộ BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã phần nào được tháo gỡ khi Bộ Giao thông - Vận tải đạt được sự thống nhất với nhà đầu tư về việc giảm giá sâu cho tất cả phương tiện; áp dụng giá 0 đồng cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của các hộ dân tại 4 xã xung quanh trạm thu giá.

1 2 3 4 5 6 7