EVN đang xây dựng khung giá bán điện mới cho giai đoạn 2016-2020 EVN đang xây dựng khung giá bán điện mới cho giai đoạn 2016-2020
Thanh Hương | 27/04/2017 16:04
Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành 3 văn kiện quan trọng là khung giá bán lẻ điện giai đoạn 2016-2020, cơ chế điều hành giá điện và kịch bản điều hành giá điện năm 2017 để trình các cơ quan liên quan.

1 2 3 4 5 6 7