Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư cho Giám đốc AFD tại Việt Nam Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư cho Giám đốc AFD tại Việt Nam
Thanh Huyền | 25/07/2017 12:44
Ông Rémi Genevey, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam bởi những đóng góp của AFD và cá nhân ông.

1 2 3 4 5 6 7 8 9