Bộ Ngoại giao có Người phát ngôn mới Bộ Ngoại giao có Người phát ngôn mới
Kỳ Thành | 30/03/2017 16:38
Bà Lê Thị Thu Hằng sẽ thay ông Lê Hải Bình đảm nhận chức vụ Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9