Tập đoàn Công nghệ Hàn Quốc chuyển giao công nghệ cho Kangaroo Tập đoàn Công nghệ Hàn Quốc chuyển giao công nghệ cho Kangaroo
Khánh Linh | 16/05/2017 10:10
Việc chuyển giao công nghệ tạo nước kiềm hydrogen bằng hạt khoáng gốm giữa Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc với Tập đoàn Kangaroo Việt Nam đã được ký kết.
1 2 3 4 5 6 7 8 9