Hà Nội:
Tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản
Từ ngày hôm nay (13/6), Sở Tư pháp Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản tại 10 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố từ ngày hôm nay (13/6). Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tin được  Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hà Nội, bà Tống Thị Thanh Nam cho biết​. Đợt thanh tra này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản của đấu giá viên, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản.

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp bán đấu giá tài sản lớn nhất so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước với 104 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp; trong đó có một trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của thành phố, 103 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và 208 đấu giá viên đang hành nghề.

Hoạt động thanh tra của Sở Tư pháp TP.Hà Nội lần này sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và hoạt động của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của đấu giá viên và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện bán đấu giá tài sản đã thực hiện từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 30/5/2017; việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê; việc chấp hành quy định của pháp luật về thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và chi phí dịch vụ trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

Bên cạnh hoạt động thanh tra để thu thập tài liệu. Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp TP.Hà Nội sẽ kết hợp với nhiều kênh thông tin khác để có kết luận thanh tra khách quan, chính xác.

Được biết, đợt thanh tra này sẽ giúp Sở Tư pháp TP.Hà Nội phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót và áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật.

Cũng thông qua dịp này, đoàn cũng sẽ tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, phát hiện những kẽ hở, bất cập của pháp luật để từ đó có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ trong việc quản lý nhà nước, hoạt động bán đấu giá tài sản.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...