Ngành y dược hút doanh nghiệp đầu tư nhờ quy mô lên tới hàng tỷ USD  Ngành y dược hút doanh nghiệp đầu tư nhờ quy mô lên tới hàng tỷ USD
Vũ Anh | 16/08/2017 17:35
Không chỉ các doanh nghiệp nước ngoài, mà doanh nghiệp trong nước đã nhận ra tiềm năng của thị trường và đây là thời điểm thích hợp để bung hàng mạnh hơn trong lĩnh vực này.
1 2 3 4 5 6