300 tấn thịt gà Việt lên đường sang Nhật Bản 300 tấn thịt gà Việt lên đường sang Nhật Bản
Thế Hoàng | 26/06/2017 09:14
Nhật Bản đã đồng ý nhập khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm chế biến của Công ty TNHH Koyu & Unitek có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam kể từ ngày 22/6.
1 2 3 4 5 6