200 tấn vải thiều Lục Ngạn lên đường sang Thái Lan 200 tấn vải thiều Lục Ngạn lên đường sang Thái Lan
Thế Hải | 21/06/2018 09:50
Lượng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất sang Thái Lan trong niên vụ năm nay tăng gấp 3 lần so với vụ vải thiều năm 2017, với sản lượng 200 tấn.
1 2 3 4 5 6 7