Cửa hàng bán lẻ tận dụng kênh kinh doanh online Cửa hàng bán lẻ tận dụng kênh kinh doanh online
Thế Hải | 18/01/2018 19:00
Theo khảo sát của Sapo.vn - phần mềm quản lý bán hàng có thể quản lý bán hàng đa kênh, có tới 90% cửa hàng bán lẻ đều tận dụng thêm các kênh bán hàng online để gia tăng lượng tiếp cận khách hàng và mở rộng kinh doanh.
1 2 3 4 5 6 7