Bắc Giang sẽ tổ chức 3 Hội nghị xúc tiến tìm đầu ra cho vải thiều Bắc Giang sẽ tổ chức 3 Hội nghị xúc tiến tìm đầu ra cho vải thiều
Thế Hải | 24/04/2018 08:15
Nhằm tìm đầu ra cho niên vụ vải thiều 2018, tỉnh Bắc Giang dự kiến tổ chức 3 Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2018.
1 2 3 4 5 6 7