Khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" Khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc"
PN | 18/11/2017 11:47
Ngày 18/11, tại hồ Ba Bể, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017.
1 2 3 4 5 6 7 8 9