Xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ vượt 40 tỷ USD Xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ vượt 40 tỷ USD
Thế Hải | 22/05/2017 08:32
Bộ Công thương dự báo, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2017 sẽ vượt 40 tỷ USD.
1 2 3 4 5 6 7 8 9