Hà Nội tiếp tục kết nối sản xuất – phân phối sản phẩm an toàn thực phẩm Hà Nội tiếp tục kết nối sản xuất – phân phối sản phẩm an toàn thực phẩm
Thanh Nga | 20/03/2018 19:42
Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2018, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn thực phẩm, trong đó tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm và hỗ trợ kết nối giữa các cơ sở sản xuất và phân phối sản phẩm an toàn.
1 2 3 4 5 6 7 8 9