Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp gia đình Việt Nam tiêu biểu
Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam kỷ niệm 3 năm thành lập (28/6/2014 – 28/6/2017) và tôn vinh các gia đình doanh nhân tiêu biểu.
.
 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp" và Bằng khen “Doanh nhân, Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu Việt Nam” cho các thành viên của Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam

Cho tới thời điểm này, Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam đã kết nối khoảng 50 gia đình doanh nhân.

Trong số này, nhiều doanh nghiệp đã có những thương hiệu được ghi nhận. Có thể kể tới các thương hiệu Bitas, Phú Thái, May Hồ Gươm, Bia Đại Việt, TNG...

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi thêm sự tham gia của các doanh nghiệp gia đình. Vì Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam tự xác định một nhiệm vụ đặc thù, đó là liên kết các doanh nghiệp gia đình, chia sẻ kinh nghiệm cả thành công và thất bại trong quản trị doanh nghiệp gia đình. Mục tiêu lớn mà chúng tôi theo đuổi, đó là duy trì, phát triển các doanh nghiệp Việt Nam bền vững, hội nhập”, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam cho biết.

Thống kê sơ bộ cho thấy, 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đang đóng góp khoảng 1/4 GDP của cả nước.

Tuy nhiên, để có thể thành công hơn, các công ty gia đình ở Việt Nam cần phải thay đổi tư duy về tầm nhìn cũng như cách quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là thay đổi tư duy quản trị về nguồn nhân lực.

“Công tác phát triển thế hệ kế nghiệp là đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho các con cháu các gia đình tiếp tục sẽ là một hoạt động mang tính đặc thù và được Hội đồng rất quan tâm chú trọng”, ông Đoàn nói.

Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp" và Bằng khen “Doanh nhân, Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu Việt Nam” cho các thành viên của Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam.

Khánh Linh

Bình luận của bạn về bài viết...