Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Vina Đại Phước và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.

Thông tin về cổ phần chào bán cụ thể như sau:

1/. Tại Công ty cổ phần Vina Đại Phước.

 • Địa chỉ trụ sở chính: Dự án Hoa sen Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;

 • Mệnh giá: 1.027.237đ/Cp;

 • Số lượng cổ phần chào bán: 450.800 cổ phần (28%/VĐL).

2/. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm.

 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà DIC Group, lô 17, khu CN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

 • Số lượng cổ phần chào bán: 8.622.034 cổ phần.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo tới Quý Nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Vina Đại phước và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm, đề nghị có văn bản gửi DIC Corp bày tỏ sự quan tâm hoặc trực tiếp đến DIC Corp làm việc để trao đổi thông tin có liên quan.

 • Địa chỉ: Ban Quản lý vốn đầu tư ngoài Doanh nghiệp, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Số 265 đường Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Website: www.dic.vn; Điện thoại liên hệ trực tiếp (để trao đổi các thông tin liên quan): 0643.859248 (Ext: 308) gặp Mr Quyến – Giám đốc Ban QLVĐT ngoài DN, DĐ: 0903040540, Email: quyendic@yahoo.com;

 • Thời hạn gửi văn bản bày tỏ: Trước 16h00 ngày 31.03.2017;

 • Nội dung phản hồi: Tên Nhà Đầu tư, Người đại diện (đối với Nhà Đầu tư tổ chức), Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ trực tiếp, Giá dự kiến chào mua, chứng minh nguồn tài chính và điều kiện kèm theo (nếu có).

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng trân trọng thông báo để Quý Nhà đầu tư được biết và  rất mong sẽ nhận được phản hồi từ Quý Nhà Đầu tư.

                               

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

             Đã ký

NGUYỄN THIỆN TUẤN


Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...