Tổng vốn đầu tư phát triển Bắc Ninh ước đạt gần 2.370 tỷ đồng
Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 2.369,2 tỷ đồng
Thành phố Bắc Ninh
Bắc Ninh là địa phương năng động trong đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút FDI (ảnh: Internet)

Theo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tính chung từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.369,2 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 1.672,3 tỷ đồng, tăng 13,4%.

Riêng tháng 11/2016, tổng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 248 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 179,1 tỷ đồng, tăng 2,5% và tăng 23,4%. Nguồn vốn ngân sách huyện đạt 42,2 tỷ đồng, tăng 3,2% và giảm 15,4%; nguồn vốn ngân sách xã đạt 26,7 tỷ đồng,  tăng 9,4% và tăng 27,8%.

Cũng trong 11 tháng của năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.452 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 8.277 tỷ đồng; cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 1.509 doanh nghiệp. Thực hiện thủ tục giải thể cho 105 doanh nghiệp; 313 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Đến nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 8.741 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 119.678 tỷ đồng. Trong đó, có 535 doanh nghiệp tư nhân, 4.037 Công ty TNHH MTV, 2.797 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, 1.372 công ty cổ phần.

Duy Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...