Traphaco báo lãi 205 tỷ đồng
Traphaco vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016 (Theo số liệu báo cáo riêng) trong đó doanh thu đến từ hàng sản xuất và phân phối độc quyền đạt 1.510 tỷ VND (101% kế hoạch cả năm) và lợi nhuận đạt 205 tỷ VND (107% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ năm 2015).

Đáng chú ý, Traphaco sau quá trình thực hiện rà soát những hạng mục kinh doanh/ hợp đồng thương mại không hiệu quả và không thuộc lĩnh vực cốt lõi đã quyết định chuyển đổi loại hợp đồng nhập khẩu mua bán (sữa bột) 3 bên với Công Ty Nam Dương và Công Ty Nanum CNC sang hình thức nhập khẩu ủy thác. Việc chuyển đổi bắt đầu được thực hiện từ 01/10/2016.

.
.

Việc chuyển đổi làm giảm Doanh Thu trong quý IV đến từ hàng nhập khẩu là 65 tỷ đồng nhưng không ảnh hưởng về lợi nhuận, tăng tỷ lệ lãi gộp bình quân quí 4/2016 là 51,5% (tăng 4,5% so với 9 tháng đầu năm 2016) cũng như giúp giảm trừ công nợ (khoản phải thu và phải trả giảm 46% xuống 18 tỷ VND). Rủi ro đối tác trên bảng cân đối kế toán liên quan đến hoạt động nhập khẩu được loại trừ hoàn toàn.

Hương Sơn

Bình luận của bạn về bài viết...