Ứng phó với bão số 2, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN không xả lũ
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, tính đến 10h ngày 17/7/2017, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường, không xả lũ, các nhà máy điện thuộc EVN vận hành bình thường.
Về lưới điện truyền tải, cập nhật từ EVN cho thấy, lưới điện 500kV: Có 01 đường dây 500kV mạch 2 Nho Quan - Hà Tĩnh bị sự cố thoáng qua khi bão đổ bộ, hiện đã được khôi phục.
Về lưới điện truyền tải, cập nhật từ EVN cho thấy, lưới điện 500kV: Có 01 đường dây 500kV mạch 2 Nho Quan - Hà Tĩnh bị sự cố thoáng qua khi bão đổ bộ, hiện đã được khôi phục.

Chiều ngày 15/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2017 và có tên quốc tế là Talas, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và tác động đến các tỉnh ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Thực hiện các chỉ đạo trong Công điện 18/CĐ-TW ngày 14/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Công điện số 6325 CĐ/BCT-PCTT ngày 15/7/2017 của Bộ Công Thương về triển khai đối phó với Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành Bão, Tập đoàn Điện lực Việt Nam  đã ban hành Công điện thượng khẩn số 3197/EVN-AT ngày 15/7/2017 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong vùng ảnh hưởng, đồng thời tổ chức ứng trực 24/24h, tập trung nhân lực và phương tiện khắc phục ngay các thiệt hại của bão theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Theo EVN, tính đến 10h00 ngày 17/7/2017, các hồ chứa thủy điện thuộc EVN vận hành bình thường, không xả lũ, các nhà máy điện thuộc EVN vận hành bình thường.

Trong khu vực bão đổ bộ, có thủy điện Trung Sơn đang xả điều tiết đón lũ cụ thể như sau:

Tên hồ - Công suất

Thời điểm
 quan trắc

Mực nước
hồ
Htl

Lưu lượng
đến hồ

Lưu lượng qua tràn

Lưu lượng chạy máy

Tổng lưu lượng về hạ du

(hh:mm)

(m)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

Trung Sơn - 260MW

06:00

150,53

467

530

520

1050

Ngoài ra, thủy điện Hố Hô - Thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Đang xả điều tiết theo lệnh chỉ huy của BCH PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh.

Hồi 05h00 ngày 17/7/2017 Lưu lượng nước về hồ 437m3/s, lưu lượng chạy máy 08m3/s, lưu lượng xả tràn 253m3/s. Đến 08h00 ngày 17/7/2017 Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh đóng hoàn toàn các cửa xả của Thủy điện Hố Hô.

Về lưới điện truyền tải, cập nhật từ EVN cho thấy, lưới điện 500kV: Có 01 đường dây 500kV mạch 2 Nho Quan - Hà Tĩnh bị sự cố thoáng qua khi bão đổ bộ, hiện đã được khôi phục.

Trong khi đó, lưới điện 220V vận hành bình thường.

Có 11 đường dây 110kV ở khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh bị sự cố khi bão đổ bộ, hiện đã khôi phục được 08 đường dây, còn lại 03 đường dây thuộc 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang bị sự cố, các đơn vị quản lý vận hành sẽ khắc phục trong ngày 17/7/2017

Khi bão đổ bộ vào đất liền, lưới điện phân phối tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình bị ảnh hưởng với 116 lộ đường dây trung áp bị sự cố, toàn bộ lưới điện tỉnh Nghệ An bị sự cố. Đến 09h00 ngày 17/7/2017 ngay sau khi tâm bão đi qua, các đơn vị điện lực trên địa bàn đã huy động mọi nguồn lực khắc phục được 53 lộ đường dây trung áp, riêng tỉnh Nghệ An đã khôi phục cấp điện cho Thành phố Vinh, còn các lộ trung áp chưa được khắc phục, cụ thể như sau:

TT

Tỉnh

Số lộ trung áp bị sự cố chưa được khắc phục

Số xã bị ảnh hưởng

1

Thanh Hóa

117/202

365/630

2

Nghệ An

115/115

298/299

3

Hà Tĩnh

30/46

160/262

4

Quảng Bình

10/17

10/159

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...